Scroll to top

Elektronické vstupné systémy

Nechceme byť zlými prorokmi, no predstavte si situáciu, že do budovy vám dobehne ktokoľvek a kdekoľvek a vy o tom nemusíte mať žiadny prehľad. V tomto prípade stačí, že sa to stane len raz a naruší to bezpečnosť. Nehovoriac o tom, že to môže rozhodiť na dlhé obdobie istotu vašeho psychického pohodlia, či už sa jedná o narúšenie osobného súkromia alebo firmy, v ktorej okrem ohrozenia seba, zamestnancov riskujete aj škody na majetku alebo duševnom vlastníctve, ktoré si potrebujete ochrániť.

Našťastie máme na všetky tieto situácie šikovné riešenia!

Na základe požiadavky je možné vytvoriť potrebnú konfiguráciu systému a jeho funkcie ako:

1. dochádzkový evidenčný systém (DS)
Slúži na zber údajov o prechodoch osôb cez dochádzkové terminály, prerušenia pracovnej doby, na základe ktorých je vyhodnotená dochádzka v požadovanej forme.

2. vstupný kontrolný systém (VKS)
Otvorenie dverí je podmienené identifikáciou karty. Vstupný kontrolný systém (VKS) slúži na kontrolovaný vstup do vytypovaných priestorov na základe oprávnení vstupu a ich evidenciu.

3. bezpečnostný vstupný kontrolný systém ( BVKS )
Vstup je podmienený kartou a bezpečnostným kódom

Zaujala vás jedna z vyššie uvedených možností na zabezpečenie ochrany vášho súkromného a pracovného života? Kontaktujte nás!

Postup prác

1

Zistíme s čím potrebujete pomôcť.

2

Pokiaľ bude potrebné vykonáme obhliadku objektu.

3

Navrhneme vám vhodné riešenie a cenu.

4

Dohoda a dodaní tovarov alebo služieb.

5

Ak je potrebná montáž, pomôžeme vám s tým.

6

Objednaný tovar alebo službu môžete komfortne využívať.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.