Scroll to top

Zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy EZS

Ich úlohou je zabezpečiť ochranu objektu pred nevítanými návštevníkmi. Prípadné narušenie objektu signalizuje akusticky a opticky priamo na mieste za účelom upozorniť na narušiteľa a odradiť ho. Odosiela informáciu o narušení vzdialene správcovi objektu alebo strážnej službe.
Riadiacou jednotkou systému je zabezpečovacia ústredňa, ktorá sníma a vyhodnocuje informácie od senzorov rozmiestnených po objekte a na podnety reaguje spustením signalizačných a komunikačných zariadení.

Ústredňa tiež na základe definovaných užívateľov alebo užívateľských skupín povoľuje čiastočné alebo úplne vypnutie zo stráženia, keď sú v objekte povolané osoby, ovláda zóny prístupu a zaznamenáva udalosti. Proti výpadku el. napájania je chránená záložnou batériou, ktorú po obnovení napájania dobíja.

Detektory reagujú na pohyb, otvorenie dvier a okien, otrasy, zvuk rozbitia skla a podobné príznaky narušenia. K ústredni môžu byť pripojené priamo káblom alebo bezdrôtovo.

Pri výbere systému EZS je treba predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť Váš majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že na Váš systém EZS sa môžete spoľahnúť. Treba však podotknúť že tieto systémy môžu montovať len firmy vlastniace licenciu na poskytovanie technických služieb podľa zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Preto zverte montáž odbornej firme. Nesprávne a neprofesionálne prevedená montáž môže mať za následok nielen podstatné skrátenie záručných dôb, ako aj neakceptovanie zabezpečovacieho systému Vašou poisťovňou, ale môže byť aj zdrojom zbytočných problémov. Neodborná inštalácia inak kvalitného zariadenia môže byť aj príčinou jednoduchého prekonania narušiteľom. Systém EZS sa navrhuje na základe obhliadky objektu, zváženia rizika a podmienok poisťovní

Dnešné moderné zabezpečovacie systémy sa vyrábajú v drôtovom, bezdrôtovom alebo hybridnom prevedení, kedy periférie (snímače, klávesnice, sirény, ovládače, výstupné prvky ovládania a iné) môžu byť buď s ústredňou drôtovo alebo bezdrôtovo spojené.

 

Drôtové systémy

Tieto systémy doporučujeme inštalovať ak môžeme zabudovať káble od jednotlivých prvkov, najlepšie pri výstavbe objektu. Výhodou je priame spojenie s ústredňou, ktoré nevyžaduje batérie v snímačoch, a nie je limitované dostupnosťou bezdrôtového signálu. Nevýhodou je vyššia prácnosť pri inštalácii systému, prípadne ťažšia inštalácia do jestvujúcej budovy (drážkovanie, lištovanie).

Bezdrôtové systémy

Výhodou bezdrôtových systémov je jednoduchá inštalácia bez potreby zásahu do stavby. Tieto systémy často inštalujeme v hotových domoch, firmách a tiež v budovách pamiatkovo chránených, v ktorých nie je možné zasahovať do stavby. Miernou nevýhodou voči drôtovému systému je nutnosť pravidelnej výmeny batérií v prvkoch, avšak intervaly výmeny sa v dnešných moderných systémoch posúvajú až na 3 roky.

Hybridné systémy

Čo takto bezdrôtovo-drôtový (hybridný) zabezpečovací systém?
Jednoduchá odpoveď na otázku: drôtový alebo bezdrôtový. Cenovo výhodný a plne flexibilný je kombinovaný bezdrôtovo-drôtový tzv. hybridný systém. Tam, kde je možné káble naťahať, možno nainštalovať drôtové zabezpečovacie prvky a kde nie, bezdrôtové. Takýto systém má všetky vlastnosti bezdrôtového aj drôtového systému – je komfortný a cenovo výhodný.

 

 

Inteligentné systémy

Všetko funguje úplne automaticky – tak, ako si to nastavíte a ako si prajete. Okrem základných vecí, ako je regulácia vykurovania alebo zopnutie osvetlenia pri pohybe je možné nastaviť množstvo vylepšených funkcií, ktoré sú závislé iba na vašich želaniach. Systém tak dokáže natáčať lamely žalúzií pri východe/západe slnka alebo vám poslať SMS pri akejkoľvek udalosti – buď varovnej alebo oznamovacej.  Každý senzor a každá udalosť sa dá zaznamenať a vyvolať pre ňu nejakú akciu. Akcie je možné spolu spájať, takže Váš dom môže fungovať celkom automaticky. Výhodou je, že zložitejšie funkcie sa dajú nastaviť až po zabývaní a istých skúsenostiach pri prevádzke domu. To pri klasickej elektroinštalácii nie je možné.

Váš dom je inteligentný do tej miery, do akej mu to dovolíte !

Dostávajte emaily súvisiace so zabezpečením domu, napr.: otvorená garáž, narušenie EZS alebo otvorené okno.

  1. Priraďte bezpečnostné kódy na určitý deň a hodinu správcom, ktorí sú vo vašej budove.
  2. Dávajte pozor na svoj dom pomocou IP kamier.
  3. Nastavte deťom prístup k televízii alebo Playstation.
  4. Zamknite celý dom jediným dotykom.
  5. Naprogramujte svetlá, aby opakovali Váš denný režim aj keď nie ste doma (simulácia prítomnosti)
  6. Použite špecifické vlastnosti pre starostlivosť o seniorov vrátane interaktívnej komunikácie cez email a rýchle správy. Môžete dávať lepší pozor na svojich milovaných.
  7. Vymeňte kľúče za biometrické čítačky.
  8. Majte pod dohľadom pozemok aj v noci vďaka termovíznym kamerám.

Postup prác

1

Zistíme s čím potrebujete pomôcť.

2

Pokiaľ bude potrebné vykonáme obhliadku objektu.

3

Navrhneme vám vhodné riešenie a cenu.

4

Dohoda a dodaní tovarov alebo služieb.

5

Ak je potrebná montáž, pomôžeme vám s tým.

6

Objednaný tovar alebo službu môžete komfortne využívať.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.